Standofleet és El Sistema per al repintat de Vehicles Comercials i Industrials: des de camions i autobusos Fins Vehicles per a usos especials El.
Amb Un Sistema Únic ens podem deduir Tot El Que NECESSITA per recobrir el xassís de camió bolquet de l'ONU amb grua amb La Mateixa Que la Facilitat Carrosseria de l'ONU autocar