Placa per a aïllament tèrmic de llana de roca emprimada.

Les plaques per a aïllament tèrmic de llana de roca imprimada s'utilitzen per al muntatge de sistemes S.A.T.E. a les parets exteriors d'edificis nous o en obres de restauració d'edificis existents. El tipus de placa o l'espessor que s'han d'utilitzar depenen de les necessitats d'aïllament tèrmic, i sempre en compliment de la legislació vigent Dec. Leg n ° 192/2005 i Dec. Leg. n ° 311/2007 (Itàlia).