Autonivelador ràpid a base de ciment per gruix de 3 a 30 mm, per a interiors.

SM 485 s'utilitza per anivellar sòls irregulars d'interiors a base de ciment o paviments de ceràmica vells, amb gruix d'aplicació de 3 a 30 mm, quan es requereixi un temps curt d'assecat per permetre una ràpida col·locació dels sòls. Els sòls es poden col·locar només després de l'assecat complet; el temps necessari depèn del gruix, de la quantitat d'aigua a la barreja i de les condicions de temperatura i humitat (des d'alguns dies fins a algunes setmanes).

Es recomana el mesurament amb higròmetre de carbur abans de col·locar el revestiment.