Micromorter hidràulic Monocomponent d'altes prestacions, basat en ciments especials i terres de granulometria variable més d'altres additius que, en barreja amb els anteriors, el doten de magnífiques propietats fisicoquímiques a l'una de estètiques.

S'utilitza per a la realització de revestiments continus altament decoratius d'aspecte de ciment-mineral; en sòls i parets.

S'utilitza com capa de regularització abans de l'aplicació del microformigó Acabat o microformigó Acabat superfí encara que també es pot utilitzar el sol allisant, sense aquests altres productes d'acabat més fins.