Micromorter hidràulic Monocomponent d'altes prestacions, basat en ciments especials i terres de granulometria variable, més fines que les de l'microformigó Base, a més d'altres additius que, en barreja amb els anteriors, el doten de magnífiques propietats fisicoquímiques a l'una d'estètiques .

  S'utilitza per a la realització de revestiments continus altament decoratius d'aspecte de ciment-mineral; en sòls i parets.

S'utilitza com capa d'acabat, formant part del sistema: microformigó base + microformigó Acabat.