Tradueix de: castellà
Revestiment l'aigua per a impermeabilització i decoració de façanes. Classificat, en el grup c) SEGONS La directiva 2004/42 / CE.
Per La protecció de Tot tipus d'obra a l'exterior (formigó, fibrociment, maó, ciment, etc.) Quan Es vulgui ONU Acabat llis amb Una bona Resistència a l'exterior i en les Condicions climatològiques Difícils.