Revestiment acrílic a l'aigua ofereix una perfecta protecció davant les inclemències del temps, a més de 9 colors, més el blanc.
Altres de les avantatges de la nova pintura d'Hempel són: molt bona cobriment, rendiment i adherència, estant especialment indicada per a la protecció de tot tipus d'obra a l'exterior, (sigui formigó, fibrociment, maó, ciment, etc.).