HEMPAMUR LLIS 589ES És Un revestiment acrílic a l'aigua per a impermeabilització i decoració de façanes.
Per La protecció de Tot tipus d'obra a l'exterior (formigó, fibrociment, maó, ciment, etc.) Quan Es vulgui ONU Acabat llis amb Una bona Resistència a l'exterior i en les Condicions climatològiques Difícils.