Pintura plàstica acrílica en emulsió aquosa. Classificada grup a) segons la Directiva 2004/42/CE.

Pintat de superfícies de guix, formigó, ciment i altres materials de construcció en exteriors i interiors.