Morter-plaste mineral hidràulic de gra fi, realitzat en base de resines en pols i altres additius d'alta tecnologia que en combinació amb càrregues i ciments, doten al mateix d'especials característiques com: alta adherència, deformabilitat, mínima pèrdua de volum (baixa retracció), resistència a la humitat i duresa. Producte multiadherente