Adhesiu de construcció reforçat amb fibra a força de ciment.

AF 66 s'utilitza per encolar i enrasar panells aïllants de suro, silicat de calci i fibra de fusta en els sistemes d'aïllament i per embeure les malles d'armadura.