Micromorter hidràulic Monocomponent d'altes prestacions, basat en ciments especials i càrregues impalpables, a més d'altres additius que, en barreja amb els anteriors, el doten de magnífiques propietats fisicoquímiques a l'una de estètiques, utilitzant-se com capa d'acabat, formant part del sistema: microformigó base + microformigó Acabat superfí.

Amb aquest producte s'eviten en major mesura que amb altres microciments de la nostra gamma l'aparició de "grisos", provocats pel desgast de la plana d'acer contra la superfície