Adhesiu i morter per enrasar impermeabilitzant bicomponent de ciment per a panells per sòcols de poliestirè.

BASECOLL s'utilitza per encolar i enrasar panells per sòcols en sistemes d'aïllament tèrmic per l'exterior.