Adhesiu fibrat a força cementicia gris, blanc i extra blanc.

A 96 és usat per encolar i rasar plaques de poliestirè, Styrodur i Styrofoam, i panells en llana mineral en els sistemes d'aïllament "S.A.T.E.". És a més utilitzat per embeure la malla d'armat i per rasar superfícies de formigó i elements prefabricats.