Adhesiu i rasant en pols per encolar i enrasar panells de poliestirè.

L'A 50 s'utilitza per encolar i enrasar panells de poliestirè, styrodur i styroform, en els sistemes d'aïllament exterior de façanes. S'utilitza a més per embeure la xarxa i enrasar superfícies de formigó i elements prefabricats.