Placa per a aïllament tèrmic d'EPS 100 amb GRAFIT.

Les Plaques per a aïllament tèrmic d'EPS 100 amb Grafit s'utilitzen per al muntatge de sistemes S.A.T.E. a les parets exteriors d'edificis nous o en obres de restauració d'edificis existents. El tipus de placa i el gruix que s'han d'utilitzar depenen de les necessitats d'aïllament tèrmic, i sempre en compliment de la legislació vigent Dec. Leg n ° 192/2005 i Dec. Leg. n ° 311/2006 (Itàlia)